Kategórie
 
Výrobcovia
 
Nákupný košík
0 položiek
 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Martin Tarcala - AUTOBEETLE

Pod Kútmi 2448/32, 085 01 Bardejov

IČO: 37120107, IČ DPH: SK1020021794

Tel.:  0907 079 086 (orange), 0911 826 693 (T-mobile), 054 / 472 23 23 (T-com)

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

Týmto oznamujem , že odstupujem:

 (*) od zmluvy na tento tovar

(*)od zmluvy o poskytnutí tejto služby : ....................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa ...........................................................................................................  

Adresa spotrebiteľa .............................................................................................................................  

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ............................................

Dátum ..............................   

 

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite.